Idén till boken bygger på forskning om läsinlärning. Den visar tydligt att en tidig medvetenhet om kopplingen mellan bokstav och språkljud gynnar läsinlärningen.