Om Susanna

Susanna Cabander är kommunikatör, logoped och författare och har ett stort intresse för hur man kan hjälpa barn i sin tidiga läsutveckling och göra läsforskningen mer praktiskt tillgänglig.

Sedan 2018 äger och driver hon förlaget Prolingus AB där hon ger ut produktserien Hur låter bokstaven?. Under 2024 utökas serien med fler pedagogiska produkter och förlaget kommer också att ge ut en språkstimulerande bok som riktar sig till den yngsta målgruppen, 0–3 år.